Privacy statement

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ik hecht waarde aan het waarborgen van uw privacy. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt:

Onbewust-Bewust kan uw persoonsgegevens verwerken, omdat u gebruik maakt van de
diensten van Onbewust-Bewust en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een formulier op
de website aan Onbewust-Bewust verstrekt. Onbewust-Bewust kan de volgende
persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres
– Uw bedrijfsnaam en de NAW gegevens hiervan
– Uw bank en betaal gegevens als u betaalt in een webshop
– Informatie over uw locatie, apparaat, browser instellingen en surfgedrag

Waarom Onbewust-Bewust gegevens nodig heeft:

Uitvoeren van de gesloten overeenkomst
Onbewust-Bewust kan uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van
een, met u gesloten, overeenkomst van opdracht. Bijvoorbeeld het afhandelen van uw
bestelling in onze webshop of het versturen van een nieuwsbrief.
Contact opnemen na contactaanvraag
Onbewust-Bewust verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te
kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te
kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
De werking van de website optimaliseren, verbeteren en beveiligen
Op de website van Onbewust-Bewust worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,
waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw
browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en
klikgedrag op de website, voor beveiligen van onze website en voor een correcte werking
van onze website en bijbehorende plugins of webapplicaties. Onbewust-Bewust gebruikt
deze informatie om de werking van de website zo optimaal mogelijk te maken, te
verbeteren en te beveiligen. Onbewust-Bewust kan deze gegevens delen met derden of
toepassingen van derden zoals Google Analytics en Google ReCaptcha.

Functionele cookies
Wij maken gebruik van functionele cookies, die nodig zijn voor een correcte werking van
onze site. Cookies zijn bestanden, opgeslagen op uw computer, om bijvoorbeeld gebruikers te onderscheiden of artikelen in een winkelmandje op te slaan. Deze cookies kunnen op elk moment via de browser instellingen van de computer verwijderd worden.
Gebruik overige plugin scripts en webfonts
Op onze website wordt gebruik gemaakt van JavaScript-code voor een juiste werking en
weergave van onze website. Deze kan ook afkomstig zijn van een externe partij zoals
bijvoorbeeld Google Webfonts.
Indien u JavaScript in uw browser activeert en geen JavaScript-blocker geïnstalleerd heeft,
zal uw browser mogelijk persoonsgegevens doorsturen als er een code wordt ingeladen door
een van onze leveranciers. Het is ons niet bekend welke gegevens gekoppeld worden aan de
ontvangen gegevens en voor welke doeleinden deze gegevens gebruikt worden. U kunt
voorkomen dat JavaScript-code wordt uitgevoerd door een JavaScript-blocker te installeren
(bijv. www.noscript.net).

Hoe lang Onbewust-Bewust gegevens bewaart:

Onbewust-Bewust bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet
langer dan 26 maanden bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt, of
nadat deze wordt ontbonden. Cookies zijn op elk moment door u te verwijderen in de
browser instellingen.

Delen met derden:

Onbewust-Bewust verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor
de uitvoering van een overeenkomst met u, om te voldoen aan een wettelijke verplichting,
of om de werking van onze website te optimaliseren, verbeteren en beveiligen. Hieronder
valt ook het delen van informatie met webapplicaties, leveranciers en hostingproviders die
nodig zijn voor de werking van onze site en web functionaliteiten, zoals bijvoorbeeld een
chat functie. Wij zullen zorgvuldig met deze gegevens omgaan door deze zoveel mogelijk
geanonimiseerd te versturen en een bewerkingsovereenkomst af te sluiten met derde
partijen die deze overeenkomst aanbieden.

Gegevens inzien, wijzigen of aanpassen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U
kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering aanvragen per post of door middel
van een e-mail naar ons via de contact informatie, onder en boven aan deze pagina.
Onbewust-Bewust zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging:

Onbewust-Bewust neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Onbewust-Bewust maakt gebruik van
een betrouwbaar SSL Certificaat om uw persoonsgegevens te waarborgen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van
misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Onbewust-Bewust verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Onbewust-Bewust via onderstaande informatie:
www.onbewust-bewust.nl is een website van Onbewust-Bewust. Onbewust-Bewust is
als volgt te bereiken:

Bedrijfsnaam: Onbewust-Bewust
Postadres: Nieuwe Markt 3C, 5401 HB te Uden
Vestigingsadres: Nieuwe Markt 3C
KvK: 70043140
Telefoon: 06-19917439
E-mailadres: info@onbewust-bewust.nl